Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletei

 

 

Rendelet számaRendelet címeMódosító rendeletei
10/2018. (VII.16.) A településkép védelméről  
 9/2018. (V.31.) Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatási, lakbér díjakról  
 8/2018. (V.31.) Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról  
7/2018. (V.31.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (III.10.) rendelet módosításáról  
6/2018. (III.09.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról  
5/2018. (III.09.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  
4/2018. (III.09.) A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról  
3/2018. (III.06.) Az átmeneti gazdálkodás szabályairól  
2/2018. (III.06.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  
1/2018. (II.13) A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól  
15/2017.(XII. 29.) A településkép védelméről
Nagyoroszi településképi arculati kézikönyv
 
13/2017. (XII.18.) Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról  
12/2017. (XI.03.) A helyi adókról  
11/2017. (IX.26.) A talajterhelési díjról  
10/2017. (IX.26.) A házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatási díjakról  
9/2017. (IX.08.) A helyi adókról  
7/2017. (V.31.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról  
6/2017. (V.31.) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról  
4/2017. (III.17.) A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról  
3/2017. (III.10) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  7/2018. (V.31.)
13/2016. (XII.09.) A talajterhelési díjról  
12/2016. (XII.09.) A közterületek használatának rendjéről  
11/2016. (XII.09.) A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól  
10/2016. (XII.09.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról  
9/2016. (XII.09.) Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról  
7/2016. (IX.21.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (III.1.) rendelet módosításáról  
6/2016. (VII.21.) A helyi adókról  
4/2016. (V.24.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  
3/2016. (V.24.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
2/2016. (III.21.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
1/2016. (III.1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

7/2016. (IX.21.)
2/2016. (III.21.)

5/2017 (V.31.)

7/2015.(VI.02.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
3/2015. (II.03.) A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról  
2/2015. (II.03.) A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről  
10/2014.(XI.18.) A helyi adókról  
7/2013.(V.29.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  
4/2013.(II.20.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről  
3/2012. (V.02.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról  
4/2012. (V.02.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról  
5/2012. (V.02.) Egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről  
6/2012. (VI.13.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
5/2013. (IV.15.)
7/2012. (VI.13.) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
engedélyezéséről és a szolgáltatási díjakról 
 
4/2011. (V.06.) A víz- és szennyvízdíjak hatósági áráról  
9/2010. (XI.05.) Az állattartás helyi szabályairól  
8/2010. (XI.05.) Nagyoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5/2011. (VII.25.)
2/2010. (II.16.) A Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 
 
3/2009. (IV.03.) A helyi szociálpolitikai kerekasztal létrehozásárról  

8/2008. (V.13.)

A Nagyoroszi Községért elismerő cím adományozásának rendjéről  
5/2008. (IV.22.) A helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról  
4/2008. (III.28.) A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi térítési díjáról  
3/2008. (III.28.) A szociális ellátások rendjéről  
3/2007. (II.26.)  A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól   
3/2005. (IV.29.)   A hulladékgazdálkodási tervről   
15/2004. (XI. 08.)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásról  13/2005. (XII. 09.) 
13/2004. (IX.30.)  A magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról  16/2004. (XII.01.) 
12/2004. (IX.30.)  A helyi iparűzési adóról  9/2009. (XII.31.)  
9/2004. (IX.13.) Az önkormányzati lakások bérének mértékéről   
8/2004. (IX.13.) Az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatások egyes kérdéseiről   
10/2003. (XI.26.) A helyi környezet védelméről   
2/2003 (II.20.)  A díszpolgári címről   
6/2002. (VII.04.)  Az önkormányzat közművelődési feladatairól   
2/2002. (III.06.)   A fogászati térítési díjakról   
10/2000. (X.05.)  Az önkormányzat tulajdonában álló köztemetők használatának rendjéről   
10/1999. (VIII.18.) A helyi címer és zászló alkotásáról 2/2012. (II.16.)
8/1999. (V.31.)  A helyi építési szabályzatról  9/2003. (IX.18.) 
5/1997. (III.26.)  Az ebtartásról  4/2000. (II.10.) 

2019 01 24. webdesign: CAT:). Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.