Helyi adózással kapcsolatos nyomtatványok

Telekadó
Bevallás gépjárműadóról
2013. évi bevallás a talajterhelési díj megállapításáról
2014. évi bevallás a talajterhelési díj megállapításáról
2015. évi bevallás a talajterhelési díj megállapításáról
2016. évi bevallás a talajterhelési díj megállapításáról
Bevallás a magánszemély kommunális adójáról   
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2012. évről)
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2013. évről)
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2014. évről)
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2015. évről)
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2016. évről)
Bejelentkezés, változásbejelentés
Bevallás az idegenforgalmi adóról

 

Önkormányzati jövedéki adó

Bevallás előállított magánfőzött párlat után
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról
Tájékoztató a pálinkafőző készülékek bejelentéséről, adózásáról
Bejelentés a tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

Magánfőző párlat adójegy megrendelése nyomtatvány és kitöltési útmutató

Párlat adójegy igénylés postacíme:

NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága

3101 Salgótarján, Pf.: 40.

 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

Bérbeadó magánszemély bevallása

 

A szükséges számlaszámok a bal oldali menüből érhetőek el.

 

Szociális ellátással kapcsolatos nyomtatványok

1. Járási hivatalnál nyújtható be (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.), illetve szerdánként 800 - 930-ig Nagyoroszi Községházán (települési ügysegédnél):

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására
Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
Kérelem az ápolási díj megállapítására
Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele
Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására

Ügysegédek neve, telefonos elérhetősége:

A települési ügysegédnél (szerdánként 800 - 1000-ig Nagyoroszi Községházán) intézhető ügyek:

  • foglalkoztatást helyettesítő támogatás
  • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kérelmek átvétele
  • lakcímbejelentő nyomtatványok átvétele, feldolgozás céljából továbbítása az okmányirodának.

2. Nagyoroszi Önkormányzatnál nyújtható be:

Kérelem a lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására,a temettetés költségeihez való

hozzájárulásra

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására
Vagyonnyilatkozat
Nyilatkozat gyermeküket elváltként, egyedülállóként nevelő szülők részére
Egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat
Őstermelői tevékenységből származó jövedelem (nyilatkozat)

 

Egyéb nyomtatványok

Ebnyilvántartási adatlap 2015.

2019 01 24. webdesign: CAT:). Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.