A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése:

 

Gönczöl József

polgármester

 
 • képviseli a falut, az önkormányzatot, illetve a képviselő-testületet;
 • összehívja és vezeti az önkormányzat képviselő-testületének üléseit;
 • rendelkezik az önkormányzat pénzügyi kiadásai felett;
 • felel az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért;
 • saját hatáskörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt;
 • dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és hatósági jogkörökben;
 • gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, jegyző és intézményvezetők tekintetében.

 

 

dr. Ferenczi Gábor

alpolgármester

 • a polgármester munkáját segíti;
 • ellátja a polgármester által rábízott feladatokat, akadályoztatás esetén helyettesíti a polgármestert;
 • segíti a bizottsági, testületi döntések előkészítését, tervezetek készítését, és döntések végrehajtását.

 

 

Dr. Varga Tibor

jegyző

 • vezeti a Polgármesteri Hivatalt, a köztisztviselők munkáltatója;
 • elkészíti az önkormányzati rendelet- és költségvetés tervezeteket;
 • felel az önkormányzati gazdálkodás törvényességéért, ellátja az önkormányzati intézmények pénzügyi felügyeletét;
 • gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
 • tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és bizottságok ülésein;
 • köteles jelezni a képviselő-testületnek, bizottságnak és polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel;
 • dönt a hatáskörébe tartózó államigazgatási ügyekben.
   

Ceglédné Rácz Zsuzsanna

szociális igazgatási főelőadó

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • intézi az időskorúak járadék ügyeit;
 • intézi az ápolási díj ügyeket;
 • ellátja a közgyógyellátási igazolvány kiadásával kapcsolatos feladatokat;
 • intézi a felnőtt korúak átmeneti segélyének kérelmeit, a temetési segélyeket, és köztemetéseket;
 • anyakönyvi igazgatás.

 

 

Pálokné Busai Zsuzsanna

pénzügyi előadó

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • pénzügyi kiadásokat feldolgozása, kontíroz és könyvel;
 • nyilván tarja a lakossági kölcsönöket, illetve az önkormányzati helyiség és lakás bérleti díjakat, tartozásokat;
 • elkészíti a havi ÁFA adóbevallást, visszaigénylést;
 • negyedéves, féléves és éves számszaki beszámolót készít a Magyar Államkincstárnak;
 • vezeti az önkormányzat vagyon- és eszköznyilvántartását;
 • szervezi és végrehajtja az ingó és ingatlan leltározásokat, elkészíti a selejtezési javaslatokat.

 

 

Pál Péterné

pénzügyi-számviteli előadó

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • bonyolítja az év végi pénzügyi zárlati és év eleji nyitási munkákat;
 • szervezi az önkormányzati vagyonbiztosítási és kárrendezési feladatokat;
 • ellátja az illetményi számfejtési és adatszolgáltatási feladatokat;
 • elvégzi a banki utalásokat, helyettesíti a pénztárost;
 • kötelezettségvállalási iratokat, utalványrendeleteket elkészíti, a döntéseket végrehajtja.

 

 

Kapás Ildikó

adóigazgatási előadó

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • vállalkozók kommunális adójával, iparűzési adóval kapcsolatos ügyeket intéz;
 • eljár szabálysértési bírságok, talajterhelési bírságok behajtási ügyekben;
 • adó- és értékbizonyítvány, illetve költségmentességi és vagyoni bizonyítvány kiállításához elkészíti az igazolást;
 • egyéb adóhátralékok behajtása, nyilvántartása, adóigazolások kiállítása;
 • adóigazgatási eseményeket számítógépen rögzíti;
 • ellátja a gépjárműadóval összefüggő adóigazgatási feladatokat;
 • intézi a talajterhelési díjfizetéssel összefüggő adóigazgatási ügyeket;
 • közreműködik a szabálysértési bírságok behajtásában;
 • nyilvántartja és beszedi a hulladékszállítással összefüggő tartozásokat;
 • nyilvántartja és behajtja az egyéb adóhátralékokat;
 • adóigazgatási eseményeket számítógépen rögzíti és továbbítja az ellenőrző szervnek.

 

 

Farkas Gabriella

pénztáros; munkaügyi előadó

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • vezeti a pénztárat;
 • elkészíti a munkaszerződéseket, kinevezéseket;
 • a közmunkásokkal kapcsolatos szerződések elkészítése;
 • hulladékszállítási díj számlázása, behajtása;
   

Babicska Károly

titkár; igazgatási előadó

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • bejelentésköteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek intézése, engedélyek kiadása;
 • telepengedélyek kiadása;
 • szálláshelyek engedélyezése;
 • iratkezelés, irattározás;
 • földhaszonbérleti és föld adás-vételi szerződésekkel kapcsolatos ügyek intézése;
 • ügyfélszolgálati feladatok ellátása;
 • pályázati ügyintézés;
 • jegyzőkönyvezés;
   

2018 09 25. webdesign: CAT:). Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.