A falu állatorvosa – Lukács András

A 2006 májusában megtartott falugyűlés harmadik alkalommal nyújtott lehetőséget arra, hogy a díszpolgári címet átadhassa a település tevékenysége példája alapján arra érdemesnek ítélt személynek. Ez alkalommal a megtiszteltetés Dr. Lukáts András állatorvost, Nagyoroszi község alpolgármesterét érte.

Lukács András alpolgármester, Nagyoroszi díszpolgára

A díjátadás alkalmából Hornyák Endre polgármester méltatta Dr. Lukáts András érdemeit, ebből idézzük az alábbiakat:

Budapesten született 1935. március 28-án. A középiskolát 1953-ban végezte el a Fáy András Gimnáziumban, majd az Állatorvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. A szakmai munkáját 1958-ban kezdte Bujákon, majd 1960. március 15-én Nagyorosziba került. Ettől kezdve – immár 47 éve – szolgálja községünket hivatása, szakmai tudása, tapasztalata teljes bevetésével. Az elmúlt majd fél évszázad alatt tősgyökeres nagyoroszi lakossá vált. Gyorsan és aktívan bekapcsolódott a falu társadalmi életébe. Az 1960-as évek elejétől, mint tanácstag és végrehajtó bizottsági tag széles körű lakossági kapcsolatokat tudott kialakítani és azóta is élvezi a lakosság bizalmát. Hosszú időn keresztül az akkori társadalmi élet politika mentes Hazafias Népfront elnöki és titkári posztját is betöltötte. 1985-től – az új tanácsi felállás során – ellátta a községi elöljáró feladatkörét, mit ma tanácselnök helyettesként lehetne nevezni.

Az 1990-es választásokon önkormányzati képviselői mandátumot kapott, amit valamennyi azt követő választáson kimagasló szavazati aránnyal 2006-ig betöltött. Valószínű most is itt ülne a képviselők sorában, azonban úgy döntött, elég volt a sűrű közéletből és nem indult a legutóbbi választások alkalmával. Az 1990-ben megalakult önkormányzat alpolgármesternek javasolta, és ezt a címet és feladatot egészen 2006-ig, azaz négy cikluson keresztül viselte, illetve ellátta. Mindezekért köszönettel tartozunk neki. Könnyű volt vele együtt dolgozni, mindig meg lehetett vele beszélni a gondokat, problémákat.

Bandi bácsi – ahogy szeretett falujában nevezik őt – a szakmai munkája terén is igen eredményes, sikeres múlttal és jelennel büszkélkedhet. Azon túl, hogy Nagyoroszi és szűkebb környékének állategészségügyi feladatait ellátta, 1975 és 1980 között a járási főállatorvosi teendők ellátására is megbízást kapott. E munkájáért is kitüntetésben részesült.

1992-től vállalkozás formájában végzi az állatorvosi feladatokat. Több község önkormányzata is őt bízta meg ezzel a munkával. 1995-ben nyugállományba vonult, de nem vonult vissza a munkától, s a mai napig is elláttja az állategészségüggyel kapcsolatos teendőket.

Nagyorosziban alapított családot, gyermekei Tamás és Zsuzsanna itt születtek. Fia, az apja nyomdokain az állatorvosi hivatást választotta, s – a sors érdekessége – Bujákon vállalt állást. Leánya férjhez menve háziorvost „hozott” a községünkbe.

Kedves Bandi bácsi! Tisztelt Alpolgármester Úr!

Nagyoroszi község Önkormányzata és a településünk egésze nevében nyújtom át a „Nagyoroszi Díszpolgára 2006” címet jelképező oklevelet és emlékplakettet. Tudom és meggyőződésem, hogy nagyon jó döntés alapján kapod ezt a címet. Kérlek légy büszke rá. Természetesen számítunk továbbra is a segítségedre, s kívánunk Neked nagyon hosszú boldog életet, jó erőt és egészséget.

Forrás: Végh József: Nagyoroszi Értékek és Történetek című könyvéből