A NAGYOROSZI NEFELEJCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE beiratkozási rendje a 2023/2024-es tanévre

Óvodai beiratkozás:
ideje: 2023. május 9-10 ( kedd, szerda ) 8.00. órától 16.00. óráig az óvodában
A Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározottak alapján azok a gyermekek, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, 2023. szeptember elsejétől óvodakötelessé válnak; azaz a gyermek köteles minimum napi 4 órát az intézményben tölteni.
Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával.
A felvételhez szükséges okmányok, dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa (ha van), lakcímkártyája és TAJ-kártyája; egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát vagy sajátos nevelési igényét igazoló dokumentum
– a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája; nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén tartózkodás jogcímét igazoló okirat
Beíratható az a gyermek is, aki 2023. szeptember 01. és 2024. augusztus 31. között lesz 3 éves, de már a 2023/2024-es tanévben óvodába szeretnék hozni. / A gyermek legkorábban a 3. életévének betöltése előtt fél évvel vehető fel, ha egyébként minden óvodába járásra kötelezett gyermek felvételi kérelme teljesíthető./
Bölcsődei beiratkozás:
ideje: 2023. május 9-10 ( kedd, szerda ) 8.00. órától 16.00. óráig az óvodában
A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával; illetve kitöltésével.
A felvételhez szükséges okmányok, dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa (ha van), lakcímkártyája és TAJ-kártyája; egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát vagy sajátos nevelési igényét igazoló dokumentum
– a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája; ha nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén tartózkodás jogcímét igazoló okirat
Bölcsődés lehet a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermeknél az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek pedig az ötödik életévét betölti.
Ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, az NKT 8§ (2) bekezdése alapján a szülő—tárgyév április 15. napjáig benyújtott—kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv—jelenleg a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal—a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozásokon való részvétel alól.
Az intézményi felvételekről az óvoda vezetője dönt, s ezt írásban közli a szülővel.
NAGY SZERETETTEL VÁRJUK A GYERMEKEKET INTÉZMÉNYÜNKBEN!
Balogh Attiláné
megbízott intézményvezető