A Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde – Kisgyermeknevelő munkakör

A Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek bölcsődében történő napközbeni ellátása. Adaptáció segítése, együttműködés a családokkal, a gyerekek igényeihez és szükségleteihez igazodó egyéni bánásmód biztosítása, testi, értelmi, érzelmi, mozgás, szociális szükségletek kielégítése, a tanulási folyamatok segítése és egyéni dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások: Kjt 1992. évi XXXIII. törvény hatályos rendelkezései alapján

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés,
  • Fényképes szakmai önéletrajz.
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok.
  • Sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: érvényes egészségügyi könyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  1. március 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25. péntek.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Elektronikus úton Holma Zoltánné részére a nefelejcs-ovoda@freemail.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.