Álláshirdetés – Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal – Aljegyző

Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Fő út 1.

Nógrád megye, 2658 Horpács, Kossuth út 12.

Nógrád megye, 2658 Pusztaberki, Kossuth út 19.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése és a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző munkájának segítése, akadályoztatása esetén helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása,szerződések, szabályzatok, rendeletek, előterjesztések készítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Felsőfokú képesítés,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         Közigazgatási szakvizsga,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik
 •         legalább két éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         önkormányzati közigazgatásban szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 •         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok.
 •         Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.
 •         Fényképes szakmai önéletrajz.
 •         Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás írásos vállalása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kapás Ildikó jegyző nyújt, a 0635/574-009 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2645 Nagyoroszi, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/1631/2020 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 •         Elektronikus úton Kapás Ildikó jegyző részére a nagyoroszikor@nagyoroszi.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Kapás Ildikó jegyző, Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Fő út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A polgármester az értékelés után a jegyző javaslatára dönt az aljegyző kinevezéséről.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Link: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ugyj2wj7g2