Egy igazi lokálpatrióta: Hornyák Endre

Nagyoroszi Község Önkormányzata 2020-ban határozott úgy, hogy a település érdekében végzett munkájáért kiérdemelte a Nagyoroszi Díszpolgára címet. A kitüntetést Babicska Károly polgármester adta át.

Hornyák Endre, 2010-ben – nem kívánván a továbbiakban megpályázni a polgármesterséget – nyugállományba vonulása alkalmával egy falugyűlésen elköszönt a település lakóitól. Ebből az alkalomból a húsz éves faluvezetői munkájára emlékezve Koncz László alpolgármester nyújtott át számára egy emléklapot és egy emlékplakettet. Az elismerés átadásakor az alábbi méltatás hangzott el:

„Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy az immáron 20 esztendeje hivatalban levő polgármesterünknek megköszönjem a falu nevében két évtizedes tevékenységét. Sokak számára nem ismert minden részletében Hornyák Endre életútja, ezért röviden szeretném azt felvázolni.

1946. november 3-án született Nagyorosziban. Az általános iskolát falunkban végezte, majd tanulmányait a váci Lőwy Sándor Gépipari Technikumban folytatta, ahol technikusi oklevelet szerzett.

A tolmácsi gépállomáson technikusként kezdte munkáséveit, majd idővel a Gránit Csiszolókoronggyár Gépgyártó Gyáregységének üzemvezetőjévé választották. Ez idő alatt is folyamatosan képezte magát, szakmai közgazdasági, politikai irányú végzettséget szerzett, 1985-ben a Felsőszintű Vezetőképző Iskolán államvizsgázott.

1967-ben házasságot kötött Farkas Gizellával és két gyermekük született. Nagyoroszihoz való kötődésüket mutatja az a tény is, hogy helyben építkeztek és nyugdíjas éveiket is itt kívánják eltölteni.

Amikor a 21 éves tolmácsi tevékenysége lezárult, a község politikai vezetőjének nevezték ki, majd a nagyoroszi termelőszövetkezet ipari ágazatvezetőjének kérték fel, mely munkakört polgármesterré választásáig töltötte be.

1981-1987-ig nagyoroszi Ivóvíz Társulat elnökévé választották, amelynek keretében elérte, hogy a község ivóvízhálózata kiépüljön.

Az 1990-es rendszerváltás utáni első választásokon a falu polgármesterének választották. Az ezt követő további négy cikluson keresztül, – legutóbb 2006-ban is – bizalmat szavaztak a választópolgárok számára. Azonban már ekkor jelezte, hogy ez az utolsó ciklusa, és 2010-ben már nem indul polgármesterjelöltként, ugyanis 42 éves munkaviszonnyal elérte a nyugdíjkorhatárt.

Polgármesterként a község biztonságos működésére helyezte a hangsúlyt, amelyet az ország társadalmi-gazdasági nehézségei között a mai napig sikeresen fenntartott. Aktív tevékenységének köszönhetően jelentős fejlődésen ment keresztül Nagyoroszi infrastruktúrája. A legfontosabbakat emelném ki, így mint:

  • a telefonhálózat és a vezetékes gázhálózat kiépítése,
  • a szennyvízhálózat megépítése,
  • az úthálózat folyamatos fejlesztése és karbantartása,
  • az új postahelyiség kialakítása
  • a kábel-tv hálózat kialakítása,
  • a község közvilágításának korszerűsítése,
  • a labdarúgópálya világítása és az öltöző felújítása társadalmi munkával,
  • közintézmények folyamatos felújítása, akadálymentesítése,
  • továbbá a ravatalozó előterének kialakítása.

Időközben sikerült megoldani nagyoroszi válságba került gyógyszerellátását, hiszen falunk egy modern, – minden igényt kielégítő- gyógyszertárat alakított ki.

Hornyák Endre irányítása alatt épült meg a borsosberényi hulladéklerakó, majd a már említett szennyvízberuházás is, mely négy községet érint.

A 31 község közreműködésével, 2000-ben megalakult Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Társulásnak falunk lett a gesztora, polgármesterünk irányításával. 2002 és 2006 között pedig a Rétsági Kistérségi Társulás elnöki tisztét is betöltötte.

20 éves munkája során mindig a közösség javát szolgálta, a közérdeket tartotta szem előtt, és fontos volt számára a falu lakóinak véleménye. Fő céljai: a gyerekek kiváló színvonalú oktatásának biztosítása, a fiatalok letelepedésének ösztönzése, a munkanélküliek közmunkával támogatása, továbbá az idősek, elesettek segítése. Az önkormányzati képviselőkkel és a hivatal dolgozóival való kompromisszumkészsége segítette munkásságát ciklusokon át.”

Hornyák Endre számára mindig is fontos volt, hogy a település múltját minél több ember megismerje. Ezért kezdeményezte, hogy megjelenjen egy falumonográfia, létrejöjjön a falu értékeit megőrző múzeumi kiállítás.

Polgármesteri időszakában született meg a Nagyoroszi Díszpolgára kitüntető cím, elismervény azok erőfeszítéseit, akik kiemelkedő módon segítették a település fejlődését.

Ő maga is szorgalmas gyűjtője a falu múltbéli dokumentumainak, tárgyainak. Számos történet, hagyomány feledésbe ment volna az ő törekvése nélkül. Ez a könyv is sokkal szegényebb lenne Hornyák Endre segítsége híján.

Forrás: Végh József: Nagyoroszi Értékek és Történetek című könyvéből