ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0077 Orvosi rendelő felújítás

2015.06.22.

ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁS NAGYOROSZIBAN

AZ „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NAGYOROSZIBAN” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA BEFEJEZŐDÖTT NAGYOROSZIBAN

Nyár elejére megvalósult Nagyoroszi településen az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagyorosziban” című projekt (ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0077) keretében az orvosi rendelő felújítása. A projekt az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg. A projekt 100%-os vissza nem térítendő támogatásból valósult meg, 48,79 millió forint értékben.

Nagyoroszi község egészségügyi alapellátási kötelezettségét vegyes praxisú épületben látja el (felnőtt és gyermek háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat). Az egészségügyi alapellátás mikrotérségi szerepkörű. Az egészségügyi épület a település központjában, a főút (2. sz. országos főút) mentén található.

Az épület korábbi állapota leromlott volt, gépészete energiapazarló, tetőtere beázott, lakhatatlan, az épület kialakításában nem lehetet teret adni a hatékony egészségügyi tevékenységhez, nem volt biztosított a fogyatékkal élők számára az egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférés, összességében rossz feltételeket nyújtott mind az ott dolgozók, mind a rendelőbe látogató betegek számára. Mindezek indokolták, hogy Nagyoroszi Önkormányzata pályázatot nyújtott be az épület felújítására, amelyet sikeresen elnyert.

A projekt céljai:

  • Az egészségügyi intézményben a munkafeltételek minőségi javítása az épület funkcionális átalakításával, az épületen belüli megosztásával;
  • Energiafelhasználás racionalizálása környezetbarát technológiák és anyagok felhasználásával;
  • A fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférésének biztosítása;
  • A Semmelweis Tervhez kapcsolódóan az elérhető alapellátások minőségének javítása, az emberközpontú

szolgáltatások megerősítése.

A fejlesztés eredményeként megvalósult az épület teljes körű külső és belső felújítása, energetikai megújítása korszerű épületszerkezet és gépészet kialakításával, akadálymentes megközelítéssel, a belső helyiségek átalakításával a hatékony egészségügyi munka végzésének elősegítésére.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 48 787 164 Ft, amely a projekt összes költségének 100%-ára biztosít fedezetet. A fejlesztések műszaki átadása 2015. június 22-én történt meg.

További információ kérhető:
Nagyoroszi község Önkormányzata,
Nagyoroszi, 2645 Felszabadulás út 1.
Gönczöl József polgármester
Tel: 06 35 574 009;
E-mail: nagyorosziph@is.hu