Lakossági tájékoztatás – Beiskolázási támogatás

“53/2022. (06.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5.000 Ft/fő bölcsőde, illetve 5.000 Ft/fő óvodakezdési támogatást állapít meg valamennyi bölcsődébe, illetve óvodába beíratott Nagyorosziban állandó lakóhellyel rendelkező gyermek szülője vagy törvényes képviselője részére. A Nagyorosziban állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos képzésben részesülő (kiskorú esetében az eltartó szülő vagy törvényes képviselő részére) általános iskolai tanuló részére 10.000 Ft/fő, középiskolai tanuló részére 15.000 Ft/fő, felsőoktatási intézmény hallgatója részére 20.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást állapít meg.
A támogatás igénybevételéhez tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolás szükséges a Nagyorosziban állandó lakcímmel rendelkező, de más település oktatási intézményeiben tanulóktól, melyet 2022. szeptember 29-ig lehet benyújtani a Közös Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.”
A megállapított támogatás 2022. október 30-ig kerül kifizetésre a Közös Hivatal pénztárában.

Határidő: a határozat szövege szerint
Felelős: Babicska Károly polgármester”

 

Tudnivalók a kifizetéssel kapcsolatban:

Tisztelettel felhívjuk az érintett szülők figyelmét, hogy aki rendelkezik lakossági folyószámlával mielőbb juttassa be az önkormányzat szociális ügyintézőjéhez a gyorsabb kifizetés érdekében.