Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde – Óvodapedagógus pályázat

Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2025.09.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Szent István tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkakörhöz tartozó feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság (érvényes egészségügyi könyv előny)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         egészségügyi alkalmasság (érvényes egészségügyi könyv előny)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Attiláné nyújt, a 303367368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2645 Nagyoroszi, Sztent István tér 2. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  •         Elektronikus úton Balogh Attiláné részére a nefelejcs-ovoda@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További információ: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ihvd6qh7c9