Nagyoroszi Pincesor és Palóc Tündérkert kapcsolatos tájékoztató

Kedves Nagyorosziak!

Nagyoroszi Község Önkormányzata az Agrárminisztérium által meghirdetett Zártkerti Programban (ZP-1-2021) „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” megnyert keretösszegből 2022. év június hónapban megkezdte a pályázatunk részletes anyagában megfogalmazott és 100%-ban támogatott beruházás végrehajtását.

A fejlesztéssel érintett célterületek a HORA pincesori (zártkerti) településrészen találhatóak, ahol a projekt két alcél kivitelezési munkáival valósul meg.

I. Az önkormányzati tulajdonú 2451, 2447, 2448 hrsz. külterületen elhelyezkedő zártkerti utak stabilizálása, karbantartása. (megvalósult 2022. júniusában!)
II. A 2432 hrsz. önk. tulajdonú zártkert gyümölcs és szőlő telepítésre alkalmas részén a talaj előkészítési- és telepítési munkák, a biológiai alap (gyümölcstermő növények, tájfajták) beszerzésének együttes célja az un. Palóc Tündérkert létrehozása. (a folyamatban tervezett megvalósítás 2022. szeptember-október!)

A rossz állapotú – zártkerteket érintő – földút stabilizálása és karbantartása június végén megvalósult. A Hora pincesor tulajdonosai a megújított és tájképbe illő módon kivitelezett utat már használatba vehették. Az útburkolati infrastruktúra fejlesztésének következtében ez a település rész újra képes jobban bekapcsolódni a falu mindennapi életébe úgy, hogy a település lakói és a térségben túrázók is örömmel (első sorban gyalogosan, biciklivel) biztonságban – a 2-es nagyforgalmú útszakasz elkerülésével – használhatják ezt a megújult útszakaszt.

Figyelem: A megújított burkolatú szórt és tömörített köves felületű útszakaszon az állagmegóvás érdekében 3,5 tonnát meg nem haladó súlykorlátozás bevezetését tartjuk indokoltnak, melyet hamarosan közlekedési táblák kihelyezésével jelölünk az érintett Hora zártkerti útszakaszon. Kérjük ennek figyelembe vételét a kivitelezett út infrastruktúra hosszú távú hasznos élettartam növelésének és megóvásának érdekében.

Használjuk az utat örömmel, biztonságban közben pedig fedezzük fel településünk Hora pincesori értékeit.