Nyitó Sajtóközlemény

Településfejlesztés Nagyorosziban

2023.03.07

A fejlesztés keretében, a településképbe illő, átgondolt koncepcióval rendelkező közterületi parkot kívánunk kialakítani. Az Önkormányzat meglévő közterületen használt, és az ahhoz kapcsolódó nem használt ingatlan területén a jelentős mértékben elaggott növényzet minél nagyobb mértékű megtartása mellett egy új, az iskolát a művelődési házzal a 2.számú főutat elkerülő, kisgyermekek számára is biztonságos közlekedési útvonal alakuljon ki. A meglévő közlekedési nyomvonal megtartásra kerül (hrsz:342), a 340/2 hrsz-ú funkcióját veszített telek közparkhoz csatolását követően egy a pihenés, kikapcsolódás számára is alkalmas közterület alakul ki.

A projekt forrását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A megítélt támogatási összeg: 33 millió forint
A támogatás mértéke %-ban: 100
A támogatás jellege: Vissza nem térítendő támogatás

A 33 millió forint európai uniós támogatás segítségével a tervezett fejlesztések Nagyoroszi Község Önkormányzata tulajdonában lévő jelenleg is közterületként, közparkként funkcionáló területrész felújítását tartalmazzák. A közterületnek részint a közlekedő, részint a pihenést szolgáló funkcióit olyanképpen tervezzük felújítani és kialakítani, hogy közben a területhez kapcsolódó vízelvezető berendezések teljeskörű felújítása, korszerűsítése megtörténjen, illetve a meglévő növényzet rekonstrukciója, ápolása mellett az új park biológiai aktivitás értéke, biodiverzitása a többszintes növényzet kialakításával növekedjen. A térhasználatát úgy tervezzük, hogy a község lakossága azt időjárástól függetlenül egész évben tudja használni. Az érintett területek, a település központjában helyezkednek el. A tájidegen, beteg és veszélyes növények eltávolításra kerülnek, új térburkolatok, utcabútorok, irány-, és térvilágítás, kamerarendszer kerül kiépítésre. A projekt keretén belül, a település különböző közigazgatási területein illegálisan lerakott hulladékok felszámolása is megtörténik.

A kedvezményezett neve: Nagyoroszi Község Önkormányzata
A projekt címe: Településfejlesztés Nagyorosziban
A szerződött támogatás összege: 33 000 940 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 100
A megvalósulás helyszíne: 2645 Nagyoroszi, belterület hrsz.: 340/2;342
A projekt tervezett befejezése: 2025.05.31.
A Felhívás megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1 Élhető települések
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00099

További információ kérhető:
Nagyoroszi Község Önkormányzata
Elérhetőség:
– Telefonszám: +36-35-574-009
– E-mail cím: nagyorosziph@nagyoroszi.hu