Tűzgyújtási tilalom

Tűzgyújtási tilalom van érvényben Nógrád megyében 2022. február 26.
00:00-tól. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban,
facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a
kijelölt tűzrakóhelyeken is, valamint tilos a parlag és gazégetés is.

A télen elszáradt növényzet a legkisebb figyelmetlenség miatt is könnyen
lángra kaphat, amely hatalmas tűzhöz vezethet a szabadban. A tüzek
megelőzése érdekében a dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket
az autóból, mert az út menti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat.
Tábortüzet csak akkor lehet gyújtani, ha nincs elrendelve tűzgyújtási
tilalom és kizárólag az arra kijelölt helyen.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az
www.erdotuz.hu,  vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett
térképen lehet tájékozódni.

Fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze a 112-es egységes
segélyhívó telefonszámon.

A tűzgyújtási tilalom ellenére a saját kertjében mindenki bográcsozhat vagy
grillezhet, de a tüzet egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül
hagyni és mindig legyen a közelben néhány vödör víz vagy egy nyomás alatt
lévő kerti slag.

A kerti munka részeként végzett zöldhulladék-égetés könnyen kiterjedt
szabadtéri tűzhöz vezethet, amely a természeti és épített környezetet
jelentősen veszélyezteti. Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot
égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.
Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés. Az önkormányzati
rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az
időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!

Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem
külterületen nem szabad, még tüzelő- és fűtőberendezésben elégetni is tilos!

Szabadtéren minden tüzet úgy kell eloltani, hogy az ne tudjon
visszagyulladni, a legjobb módszer, ha vastag föld-, vagy homoktakarással
zárjuk el a levegőtől.

A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott
károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer
forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Tisztelettel:
Mócsány Roland tű. főhadnagy
Rétság járás katasztrófavédelmi megbízott