A bizottságok működési rendje

A Képviselő – testület bizottsága:

 • előkészíti a Képviselő – testület döntéseit,
 • saját hatáskörében dönt,
 • feladatkörében ellenőrzi a Képviselő – testület hivatalának a Képviselő – testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.

Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a Képviselő – testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.

A Képviselő – testület döntési jogot adhat bizottságainak, a bizottság döntését felülvizsgálhatja.

A Képviselő – testület önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának.

Egyebekben a bizottságok részére a törvényekben és a helyi rendeletekben meghatározott feladat és hatáskörrel rendelkezhetnek.

Településünk önkormányzatának működését két bizottság segíti:

 • pénzügyi bizottság
 • szociális bizottság

Pénzügyi Bizottság

Bizottsági ügyintézés:

Nagyoroszi Község Önkormányzata
2645 Nagyoroszi, Fő út 1.

Elnök: Félix Ágnes

Képviselő testületi tagok:

Varga Gábor
Vándornyik Eszter

Külsős tagok:

Varga István
Bálint-Busai Szilvia

Főbb feladatkörök:

 • Gyakorolja a polgármesterrel szemben az egyéb munkáltatói jogokat az elnök útján.
 • Állást foglal a Képviselő-testület, illetve a bizottságok működését érintő ügyrendi kérdésekben.
 • Véleményezi a kiírásra kerülő pályázatokat jogi, formai szempontból.
 • Véleményezi a költségvetésről szóló, valamint a zárszámadási rendeletet, a költségvetési koncepciót, a költségvetési ellenőrzés tapasztalatait.
 • A vagyonnyilatkozatokat nyilvántartja, ellenőrzi.

Szociális Bizottság

Bizottsági ügyintézés:

Nagyoroszi Község Önkormányzata
2645 Nagyoroszi, Fő út 1.

Elnök: Vándornyik Eszter

Képviselő testületi tagok:

Béke Viktória
Varga Gábor

Külsős tagok:

Bakó Károlyné
Ceglédné Rácz Zsuzsanna

Főbb feladatkörök:

 • A helyi rendeletekben átruházott hatáskörben dönt.
 • Véleményezi az intézményi térítési díjakat, együttműködik a települési idős szervezetekkel.
 • Véleményezi az intézmények vezetői állására benyújtott pályázatokat.
 • Véleményezi a pedagógiai programot.
 • Véleményezi a helyi újság, honlap tartalmi kereteit, a közművelődési programot.
 • Elősegíti az ifjúsági civil szervezetek létrehozását, támogatja működésüket.
 • Véleményezi az ifjúsági és sportügyeket.
 • Segíti a civil sportszervezetek munkáját.