Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletei

Rendelet száma Rendelet címe Módosító rendeletei
A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások helyi szabályairól szóló 1/2018. (11.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
A településkép védelméről
A temetőről és a temetkezés rendjéről
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeiről
A közterületen történő szeszes ital fogyasztásról
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (III.5.) rendelet módosításáról
A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 1/2018. (II.13) rendelet módosításáról
A településkép védelméről
Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatási, lakbér díjakról
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (III.10.) rendelet módosításáról
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról
Az átmeneti gazdálkodás szabályairól
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól
A településkép védelméről
Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról
A helyi adókról
A talajterhelési díjról
A házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatási díjakról
A helyi adókról
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról
A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
A talajterhelési díjról
A közterületek használatának rendjéről
A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (III.1.) rendelet módosításáról
A helyi adókról
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről
A helyi adókról
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
engedélyezéséről és a szolgáltatási díjakról
A víz- és szennyvízdíjak hatósági áráról
Az állattartás helyi szabályairól
Nagyoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
A helyi szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról
A Nagyoroszi Községért elismerő cím adományozásának rendjéről
A helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról
A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi térítési díjáról
A szociális ellátások rendjéről
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
A hulladékgazdálkodási tervről
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásról
A magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról
A helyi iparűzési adóról
Az önkormányzati lakások bérének mértékéről
Az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatások egyes kérdéseiről
10/2003. (XI.26.) A helyi környezet védelméről
A díszpolgári címről
Az önkormányzat közművelődési feladatairól
A fogászati térítési díjakról
Az önkormányzat tulajdonában álló köztemetők használatának rendjéről
A helyi címer és zászló alkotásáról
A helyi építési szabályzatról
Az ebtartásról
Horpács Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletei
Rendelet száma Rendelet címe Módosító rendeletei
A helyi adókról
A településkép védelméről
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Az átmeneti gazdálkodás szabályairól
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
A helyi adókról
A helyi adókról
Az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről