Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletei

Rendelet száma Rendelet címe Módosító rendeletei
A szociális ellátásokról
Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
Nagyoroszi Község 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
A bölcsődei térítési díjak megállapításáról
A gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjáról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
A helyi adókról
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
A településkép védelméről
A temetőről és a temetkezés rendjéről
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeiről
A közterületen történő szeszes ital fogyasztásról
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (III.5.) rendelet módosításáról
A közművelődésről
Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatási, lakbér díjakról
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Az átmeneti gazdálkodás szabályairól
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
A talajterhelési díjról
A házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatási díjakról
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról
A közterületek használatának rendjéről
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről
A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
A víz- és szennyvízdíjak hatósági áráról
Az állattartás helyi szabályairól
Nagyoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A helyi szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról
A Nagyoroszi Községért elismerő cím adományozásának rendjéről
A szociális ellátások rendjéről
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásról
A magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról
Az önkormányzati lakások bérének mértékéről
Az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatások egyes kérdéseiről
10/2003. (XI.26.) A helyi környezet védelméről
A díszpolgári címről
A fogászati térítési díjakról
Az önkormányzat tulajdonában álló köztemetők használatának rendjéről
A helyi címer és zászló alkotásáról
A helyi építési szabályzatról
Nagyoroszi Délipark – Szabályozási terve
Szabályozási tervlap
K-1 – Vázlatterv csomópont
H-1 – Szabályozási terv
H-2 – Közmű helyszínrajz
Az ebtartásról
Rendelet száma Rendelet címe Módosító rendeletei
A helyi adókról
A településkép védelméről
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Az átmeneti gazdálkodás szabályairól
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
A helyi adókról
A helyi adókról
Az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről