Nagyoroszi a Börzsöny hegység lábánál fekvő XII. század óta létező település.

A község óvodája az 1950 – es évektől a falu központjában, nem óvodai célra készült épületben működik, mely mostani formáját többszöri átalakítás során nyerte.

Jelenleg négy csoportban, a függetlenített óvodavezetővel együtt 8 óvodapedagógus foglalkozik a 84 gyermekkel.

A gondozási feladatokban 1 pedagógiai asszisztens és 4 dajka segíti az óvónők munkáját. A dajkák egyben az óvoda rendjét, tisztaságát is biztosítják.

A nevelő – oktató munkánkhoz szükséges eszközeink biztosítottak; korszerűsítésük anyagi lehetőségeinkhez mérten folyamatosan történik.

A szabadban tartózkodást az épülethez tartozó hatalmas fás, bokros udvar biztosítja; ahol játékaink megfelelnek az Eu biztonsági elvárásainak.

Helyi nevelési programunk—melynek felülvizsgálata utoljára idén januárban történt meg—elsősorban a környezeti nevelésen alapul, s ehhez kapcsolva tervezzük a többi nevelési feladatunkat.

Szeretnénk, hogy az óvodában töltött minden nap maradandó élményt jelentsen gyermekeink számára.

Célunk olyan szokások, viselkedésformák kialakítása, amelyek pozitív viszonyt eredményeznek a környezethez és társakhoz egyaránt.

Olyan sokoldalúan fejlett gyermeki személyiség kialakítására, formálására törekszünk a szülői házzal közösen és az iskolai élettel összehangolva, aki felnőtté válva tovább örökíti az óvodában megismert szépet és jót.

Fontosnak tartjuk, hogy óvodai nevelésünk során megalapozzuk a környezetét szerető, tisztelő, óvó, takarékos közösségi emberek személyiség jegyeit.

Alapító Okiratunkban foglaltak szerint intézményünk felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is.

Óvodánk büszkesége – természetesen egyéb jó adottságai mellett – a Szabó Endre Emlékszoba, mely Nagyoroszi szülöttének az óvodai neveléssel kapcsolatos összegyűjtött munkáit, kisdednevelési tevékenységről szóló dokumentumait teszi láthatóvá az érdeklődők számára.

Programjaink, hagyományt teremtő ünnepeink lehetőséget teremtenek az ünnepi készülődés izgalmára, az örömszerzésre, ajándékkészítésre, ajándékozásra; színesebbé, emlékezetesebbé teszik gyermekeink számára az óvodai emlékeket.

Az ünnepek hangulatát emeli az óvodai ünneplő ruhában öltözés. A kislányok fehér blúzt, pettyes szoknyát, a kisfiúk fehér inget, sötét nadrágot vesznek fel. Az óvoda dolgozói valamennyien fehér blúzt, sötét szoknyát vagy nadrágot viselnek.

Minden csoportban megünnepeljük a gyerekek születés – és névnapját.

A tanév első hagyományos ünnepe a Télapó látogatása, mely csoportonként történik. Ezt megelőző napon az óvónénik bábelőadással, filmvetítéssel kedveskednek a gyermekeknek.

A Karácsonyt közösen ünnepeljük, ahol a feldíszített fenyőfa meglepetés a gyermekek számára. A rövid műsor, a közös éneklés és verselés után megtörténik a csoportos és egyéni ajándékok kiosztása. A karácsonyi hangulatot fokozza a csoportokban az ünnepi ebédhez ízlésesen megterített asztal.

Farsangi mulatságunk keretében az óvoda dolgozói és a gyerekek jelmezbe öltözve táncolnak egész délelőtt, miközben elfogyasztják a szülők által hozott farsangi finomságokat.

Nőnap alkalmából nagycsoportosaink rövid köszöntővel, s apró ajándékkal, virággal kedveskednek nyugdíjas és Gyesen lévő dolgozóinknak. Ezen a napon a szülői munkaközösség kezdeményezésére a csoportokban járó kisfiúk virággal köszöntik a csoport kislányait; akik viszonzásul süteménnyel vendégelik meg őket.

Az Anyák napja alkalmából csoportonként verssel, dallal, apró ajándékkal köszöntik az anyukákat, nagymamákat; majd vendégváró finomságokkal kedveskednek nekik.

Az évzáró ünnepségen—melyet a helyi Művelődési Házban tartunk—csoportonként bemutatják az év közben tanultakat; s elbúcsúztatjuk a leendő iskolásokat.

Az iskolai évnyitóra elkísérjük a leendő első osztályosokat. Ők dallal, verssel búcsúznak az óvodától. Minden gyermek kap az óvó néniktől valami kedves, praktikus ajándékot. Az iskolába együtt megyünk az első osztályos tanító nénivel és a szülőkkel.

Igyekszünk kétévente jótékonysági bált szervezni, melynek bevételét az óvoda felújítására, szépítésére; eszközfejlesztésre, stb. használjuk.

Helyi programunk profiljának megfelelően a környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napokról is megemlékeznek a csoportok.

Így október első hetében az  Állatok Világnapjáról, márciusban a Víz világnapjáról, áprilisban a Föld napjáról, májusban a Madarak és fák napjáról.

Nemzeti ünnepeinket — Március 15 és Október 23 — csoportonként, a gyermekek életkori szintjéhez alkalmazkodva tartjuk, majd az ünnep tiszteletére készített nemzeti jelképeinket együtt visszük ki, s helyezzük el az emlékműveknél.

Óvodapedagógusok:

 • Bacsa Helga
 • Balogh Attiláné
 • Barkóczi Lászlóné
 • Holma Zoltánné
 • Kajtor Nikoletta
 • Kiss Zsófia
 • Keresztes Jánosné
 • Kovács Pálné
 • Prepszlné Pörge Erzsébet
 • Radáné Nagy Zsófia

Dajkák:

 • Kovácsné Mravik Mónika
 • Majer Csabáné
 • Mészáros Nóra
 • Szilárd Andrea
 • Varga Istvánné

Igazgató: Holma Zoltánné Rózsika

Cím: 2645 Nagyoroszi, Szent István tér 1-2.

Telefon: 0635/374-224

Fax: 0635/574-001

E-mail: nefelejcs-ovoda@freemail.hu