Álláshirdetés – Nefelejcs Óvoda – Dajka

Nefelejcs Óvoda             

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nefelejcs Óvoda
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Szent István tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

dajkai feladatok elvégzése (gondozás, takarítás)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         8 Általános, óvodai dajka,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         óvodai dajka,
  •         érvényes egészségügyi könyv, az óvodánkban végzett dajkai szakmai gyakorlat, gyermekszerető, kreatív, együttműködő; magára és munkájára igényes, kedves, türelmes

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Holma Zoltánné részére a nefelejcs-ovoda@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ufbg3odmd8