Szociális tűzifa 2023

Nagyoroszi Község Önkormányzata 2023-ban az előző évekhez hasonlóan benyújtotta pályázatát szociális tűzifa igénylésére a Belügyminisztérium által közzétett felhívásnak megfelelően.

Nagyoroszi nem tartozik a kiemelten hátrányos helyzetű települések közé, ugyanakkor szociálisan rászorulók településünkön is élnek. A benyújtott pályázat elbírálása során a döntéshozó egyedi felülvizsgálat alapján dönt. A beérkezett igények függvényében nem zártható ki, hogy 2023-ban is csökkentett mennyiséget tudnak majd szétosztani.

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2022. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata, a 2022. január 1. lakosságszámból a 80 év feletti lakosság korcsoportos adata (osztva kettővel), a 2021. évi aktív korúak ellátásában részesülők száma és a 2021. évi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal) alapján központilag kerül meghatározásra. Ennek alapján Nagyoroszi Község Önkormányzata által igényelhető keménylombos tűzifa mennyisége 2023. évben maximum 116 m3 volt.

A Belügyminisztérium döntése megszületett. Ennek értelmében Nagyoroszi Község Önkormányzata részére 2023-ban, az igényelt 116 m3 keménylombos tűzifából összesen 67 erdei m3 tűzifát ítélt meg. 

Fent leírtak alapján Nagyoroszi Község Önkormányzata 2023. karácsonya előtt összesen 67 erdei m3 keménylombos tűzifát tud majd szétosztani a településen élő rászorulóknak.

Babicska Károly
polgármester