A nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0155. számú, a „Pedagógusképzés (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)” című pályázati programban sikeres pályázatot nyújtott be „Az intézmény tanítási-tanulási folyamatának korszerűsítése a kompetencia alapú oktatás kívánalmainak megfelelően. Az IKT körébe sorolható számítógépes-informatikai eszközök, alkalmazások bevezetése, felhasználása” címmel.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt bemutatása

A pályázat alapvető célja:

A pedagógiai kultúra korszerűsítése. Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása. Új módszerek, eszközök használatának széleskörű megismertetésével, elterjesztésével.

Részcélok:
A pedagógusok pedagógiai kompetenciájának szélesítése és elmélyítése, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogatásával.

Célcsoport:
Olyan pedagógus munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott, aki legalább 10 éve szerezte meg szakképzettségét.
Jelen pályázatban – a nevelőtestületi létszám függvényében – 1 fő képzésére volt lehetőség.

Az elnyert összeg a pedagógiai kultúra korszerűsítését szolgáló pedagógusképzésben való részvétel költségét 100%-ban fedezi. Szőke Endre tanító az egri Eszterházy Károly Főiskola „A tanári mesterség IKT alapjai” négy féléves képzésre jelentkezett. Kétheti rendszerességgel vannak a konzultációk, melyek több naposak. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodás, az oktatás színvonalának emelése igényli a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztését.

A projekt időtartama: 2010. augusztus 1.-2012. szeptember 30.
A pályázatban elnyert támogatás összege: 5.000.000,-Ft.

Kedvezményezett neve: Börzsöny Általános Iskola

Kedvezményezett elérhetősége:

Cím: 2645 Nagyoroszi, Szentháromság tér 13.
Tel.: 06-35/574-000
Fax: 06-35/574-001
E-mail: suli@is.hu

A pályázatban résztvevő pedagógus: Szőke Ende

Közreműködő szervezet neve: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Közreműködő szervezet elérhetősége:

Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. “C” épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu

www.esza.hu
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
www.okmt.hu