Álláshirdetés – Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde – Óvoda pedagógus

Nefelejcs Óvoda            

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nefelejcs Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.10.17-2026.02.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Szent István tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkakörhöz tartozó feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság (érvényes egészségügyi könyv előny)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Attiláné nyújt, a 06303367368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Óvoda címére történő megküldésével (2645 Nagyoroszi, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  •         Elektronikus úton Balogh Attiláné részére a nefelejcs-ovoda@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ikve4eayh8