Álláshirdetés – Védőnő / egészségügyi szolgálati jogviszony

Nagyoroszi Község Önkormányzata 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyoroszi Község Önkormányzata

védőnő / egészségügyi szolgálati jogviszony

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Fő út 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM. rendeletben foglalt óvodai és iskolaegészségügyi védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         magyar állampolgárság
 •         büntetlen előélet
 •         cselekvőképesség
 •         Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság
 •         érvényes működési engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         védőnői gyakorlat, szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         részletes, fényképes, szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         érvényes működési engedély
 •         orvosi alkalmassági igazolás
 •         Kamarai tagságról szóló igazolás
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 •         nyilatkozat arról, hogy pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását kéri-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babicska Károly polgármester nyújt, a 35/574-009 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nagyoroszi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2645 Nagyoroszi, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/881/2021 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő / egészségügyi szolgálati jogviszony.
 •         Elektronikus úton Babicska Károly részére a nagyorosziph@nagyoroszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         nagyoroszi.hu – 2021. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkaviszonya az Eszjtv 19.§ (2) bekezdése alapján határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony. A pályázat kiírója 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Forrás: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ulvi2zl3c0