KEOP-5.7.0/15-2015-0169 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

2015 | 09 | 01
NAGYOROSZI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

A tervezett projekt keretében Nagyoroszi Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 4 darab középület kerül energetikailag korszerűsítésre. A korszerűsítés kizárólag a határoló szerkezetek energetikai szempontból történő javítását tartalmazza, megújuló energiaforrások felhasználását a pályázó jelen projekt keretében nem vállalja. Támogatás összege: 149,99 millió forint. Beruházás kezdete: 2015.08.31. Beruházás vége: 2015.12.10

Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek korszerűtlen hőtechnikai tulajdonságaik miatt magas energia költségekkel rendelkeznek, mely jelenleg nagy, de csökkenthető terhet jelent az Önkormányzatnak. Ezen túl az épületek az elvárhatónál jóval több károsanyagot bocsátanak ki és jóval magasabb primer energia fogyasztással rendelkeznek. A pályázati felhívásnak megfelelően az épületek határoló szerkezeteinek korszerűsítését tervezzük, mely során a homlokzati falakra és a padlás- illetve pincefödémekre külső oldali hőszigetelések kerülnek, valamint a nyílászárókat korszerűre cseréljük.

Az érintett épületek:
Börzsöny Általános Iskola
Az általános iskola 1-8 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási székhelyintézmény, az évente indítható osztályok száma évfolyamonként egy. Éves átlagos tanulói létszám 154 fő, dolgozói létszám 20-25 fő.

Nagyoroszi Polgármesteri Hivatal
A község központjában elhelyezkedő épület 328,1 m2 hasznos alapterületű.
A polgármesteri hivatal állandó munkavállalói 9 fő, ugyanakkor az épületben az ideiglenesen tartózkodó személyek száma naponta elérheti az 50-75 főt is.

Nagyoroszi Művelődési Ház, Könyvtár
A község központjában elhelyezkedő épület 1953,8 m2 hasznos alapterületű. A könyvtár dolgozói, látogatói, havi szinten több száz fő.
A projekt összköltsége 149,99 millió forint, a kivitelezés bruttó összköltsége 145 millió forint. A projekt eredményeként éves szinten 1645,704 GJ megtakarítás érhető el, amely a jelenleg energiaköltségeken számolva megközelíti az éves 5,11 millió forint kiadáscsökkenést.

Gönczöl József
Polgármester