Nefelejcs Óvoda – Állás – Óvodapedagógus

Nefelejcs Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nefelejcs Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2025.09.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Szent István tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkakörhöz tartozó feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság (érvényes egészségügyi könyv előny)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Attiláné nyújt, a 303367368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Óvoda címére történő megküldésével (2645 Nagyoroszi, Szent István tér 2. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  •         Elektronikus úton Balogh Attiláné részére a nefelejcs-ovoda@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ij7h5wj7i1