Pályázat: Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési szakember munkakörre

A Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet
közművelődési szakember munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkajogviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, a munka törvénykönyve szerint

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Kertész utca 45. (Művelődési Ház)

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Kulturális, családi és gyermek szabadidős programok, foglalkozások, kiállítások, rendezvények szervezésének és lebonyolításának segítése a művelődési házban és a településen.
 • A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben, a további jogszabályokban, helyi szabályozásban, közművelődési munkatervben és szolgáltatási tervben foglalt feladatok ellátásának kreatív és támogató segítése.
 • Csoportok, civil szervezetek tevékenységének figyelemmel kísérése, segítése
 • Hirdetési anyagok szerkesztése, kihelyezése, a rendezvények előkészítése, dekorációk és fotók készítése
 • Közönségszervező munka
 • a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár facebook-os oldalának szerkesztése
 • Közművelődési pályázatok figyelése és a megírásában való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:  

Illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az iránydók.

Pályázati feltételek:

 • gimnáziumi / középiskolai érettségi
 • közművelődési szakképzettség / közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítés vagy 2 éven belül a szükséges végzettség megszerzésének vállalása
 • IKT eszközök, irodai és egyéb dokumentumszerkesztő programok gyakorlott kezelése
 • felhasználói szintű internetes ismeretek, internethasználatban szerzett gyakorlat
 • Hétvégi rendezvények, esti programok lebonyolításának vállalása, a művelődési ház folyamatos nyitvatartásának biztosítása
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Ha a pályázó életvitelszerűen Nagyorosziban él
 • Helyismeret; kötődés a településhez, annak hagyományaihoz, valamint művelődési házunk épületének és intézményének ismerete
 • B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat, saját személygépjármű
 • Fotózással kapcsolatos (végzettség), tapasztalatok

Szükséges kompetenciák

 • Jó szervezőkészség
 • Megbízható, pontos, gyors munkavégzés önállóan és csapatban is
 • Jó problémamegoldó készség, konfliktuskezelés
 • Kreativitás; ötletgazdag és pozitív hozzáállás a feladatokhoz
 • Kiváló írásbeli, szóbeli kommunikációs és kapcsolatteremtési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • A végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2022. május 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklai Istvánné intézményvezető nyújt a +36-20-357-2802-es telefonszámon vagy a nagyoroszimuvhaz21@gmail.com email címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (2645 Nagyoroszi, Kertész utca 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat közművelődési szakember munkakör betöltésére” című megnevezést.
 • Elektronikus úton a nagyoroszimuvhaz21@gmail.com címre, a tárgyban kérjük feltüntetni „Pályázat közművelődési szakember munkakör betöltésére”
 • Személyesen: Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár (Nagyoroszi, Kertész utca 45.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok, szükség esetén személyes meghallgatás alapján az intézmény vezetője dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25.