Pályázati tájékoztató

Pályázati tájékoztató

Nagyoroszi Község Önkormányzata a 2021-es évben eddig az alábbi Magyar Falu Program felhívásokra adta be pályázatát:

Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (MFP 2021)

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő működő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által.

A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, felújításukra irányuló támogatása nyújtása.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. 100%-ban előfinanszírozással történik.

Jelenleg még nincs döntés.

Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP 2021)

A pályázat célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek felújítása, építése, az óvodai játszóudvar és kültéri eszközfejlesztés támogatása, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élők egészséges testi és lelki fejlődésének segítése.

Alprogramhoz kapcsolódóan cél, hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és kortól függetlenül lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos eltöltésére. Ennek keretében a kiírás célja, hogy minél több kistelepülésen elérhetővé váljon biztonságos, változatos játékokkal felszerelt játszótér, minden óvodában megvalósuljon a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése, óvodai játszóudvarok felújítása, hiszen ez elengedhetetlen a kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. Mindezek eredményeként létrehozott játszóudvarok, közterületi játszóterek, beszerzett fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, a családtagok hasznos szabadidős tevékenysége biztosítottá váljon.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. 100%-ban előfinanszírozással történik.

Jelenleg még nincs döntés.

Játszótér építésre került beadásra pályázat.

Nagyoroszi Község Önkormányzata